Wartość koszyka: 0 0,00 zł

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników portalu allecco jest Medicare-Galenica Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Białobrzeskiej 45, kod pocztowy 41-409, NIP 9542184194, Regon 273701432, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066774, zwaną dalej Administratorem.

 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Danych Osobowych Medicare - Galenica Sp. z o. o., 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45,
 • pocztą elektroniczną: iodo@medicare-galenica.pl
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe takie jak:

 • imię, nazwisko
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego oraz dane do przelewu,
 • NIP, Regon.
 1. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu wykonania realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 • w celu kierowani do Państwa treści marketingowych (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora - art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Treści marketingowe, w zależności od wyrażonej przez Pana/Pani zgody mogą być przekazywane poprzez telefon lub e-mail,
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes spółki – (art. 6 ust.1 lit.f RODO)
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • w celach analitycznych i statystycznych (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obroni przed roszczeniami (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia przez portal allecco.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu realizacji zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym także ustawie o rachunkowości lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi portalu allecco
 • Podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 • Podmiot świadczący usługę wysyłki SMS
 • Podmioty w zakresie realizacji płatności
 • organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia działalności takie jak np.: usługi marketingowe, sprzedażowe, transportowe, księgowe, prawne, windykacyjne.
 • Apteki, które realizują sprzedaż wysyłkową tj.: Apteka 4 Pory Roku, 32-500 Chrzanów, ul. Rynek 2 ( nr zezw. FAKR-I-8520.1.126.2013) oraz Apteka 4 Pory Roku, 41-409 Mysłowice, ul. Fików 5a (nr zezw. DNAjH.8520.1.44.2014).
 1. Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Allecco.pl.

I. Definicje
1. Administrator - oznacza firmę MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, Wydział VIII Gospodarczy za nr 0000066774, NIP: 954-21-84-194, Regon: 273701432, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.allecco.pl/
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a/ Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b/ Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a/  Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b/ Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c/ Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
d/ Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e/Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f/ Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g/ Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2.  Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
a.Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
d) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
a) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
e) Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
a. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
b. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Vitaminum E 100 mg 30 kaps.

Witamina E znana również jako tokoferol, zaliczana jest do witamin nierozpuszczalnych w wodzie, jest głównym przeciwutleniaczem występującym w komórkach.
FluControl Hot 8 sasz.

To wielofunkcyjny lek, który w swoim składzie zawiera dużą dawkę substancji o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. W jednej saszetce znajdują się dokładnie odmierzone ilości substancji aktywnych, które działają na uciążliwsze objawy grypy i przeziębienia.
Controloc Control 20mg 7 tabl.

Lek stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
00,00 zł